Koncerty Kasárna Kalín

Casablanca Beats

Casablan­ca Beats
Nabil Ayouch — Fran­cie / Maroko — 2021 — 101 min — CZ TIT.
—vstu­penky: brzy

Bývalý rap­per Anas při­jal prá­ci v kul­turním cen­tru v děl­nické čtvr­ti v Casablance. Jeho stu­den­ti, povzbuzeni svým novým učitelem, se pokusí osvo­bod­it od omezu­jících tradic, aby vyjádřili své vášně a sami sebe prostřed­nictvím hip-hopu… (Film Europe)