Koncerty Kasárna Kalín

Já, hrobař

Já, hrobař
Alex­ey Tara­nenko — Ukra­ji­na — 2021 — 103 min — CZ TIT.
—vstu­penky: brzy

Saša pracu­je na hřbitově v Kyjevě, ale nemá rád lidi. Prob­lém je, že s nimi musí komu­niko­vat a okolí očekává, že to bude dělat citlivě. Tváří v tvář pozůstalým, kteří truch­lí nad blízký­mi nebo i kočka­mi, však nedokáže pře­mo­ci svůj neskrý­vaný sarkas­mus. Jeho pohled na svět se snaží změkčit pohled­ná klien­t­ka i jeho vlast­ní pubertál­ní dcera. V jeho oboru o zákazníky není nouze, navíc se v něm točí nemalé peníze, což vel­mi dobře ví i ban­da šílených mafiánů, kteří se na hřbitov nalepili. Černá kome­die Já, hrobař sle­du­je živ­ot vyhořelého pětatřicát­ní­ka, který se snaží znovu najít ces­tu k lidem a moti­vaci opět žít. (Donart Film)