Koncerty Kasárna Kalín

Bariel & Urban Fungus (w/ special guests)

od 19.00

BARIEL & URBAN FUN­GUS (w/​spe­cial guests)

☾ Urban Fun­gus w/​Ondřej Laho­da (Island Mint) 

(Svě­to­běžník) Petr Dan­da alias Urban Fun­gus brnká své psy­che­delické melodie na tradiční řecký nástroj Bouzou­ki napích­lý do kytarových efek­tů, které doprovází dubový­mi beaty a ves­mírný­mi synťáky. Svo­jí tvor­bu, kter­ou sklá­dal při ces­tách Ege­jským mořem, blízkový­chod­ní­mi pouště­mi a v jádru tcha­jwan­ských hor, nyní přináší zpět do Evropy. Na pady ho doprovodí bubeník Ondřej Lahoda.

https://​tinyurl​.com/​u​r​b​a​n​f​ungus
https://​on​.sound​cloud​.com/​8CZzt

Bariel w/​Zdeněk Prokopec (Good Times Only)

Jakub Baierl z kape­ly Méta Monde a YOGA Kolek­tivu ztělesňu­je svou lásku k anal­o­gov­ým synťákům a elek­tron­ické hud­bě coby pro­du­cent Bariel. Po úspěšné pre­miéře dua Bariel & TMA z kra­je min­ulého roku se v Kasárnách ten­tokrát objeví v doprovo­du kytaristy Zden­ka Prokopce z kape­ly Good Times Only.

https://​spoti​.fi/​3​V​Yg9Hc

Vstup­né doporučené 100 – 200 Kč v hotovosti na místě.