Koncerty Kasárna Kalín

Zanias

od 19.00

vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​o​n​c​e​r​t​_​z​anias

Proslulá dark pop/​new wave pro­du­cen­t­ka Ali­son Lewis se po jarním úspěšném kon­cer­tu coby zpě­vač­ka dua Lin­ea Aspera vrací 30. led­na do Kasáren, kde vys­toupí se svým sólovým pro­jek­tem Zanias.

Narozená v Aus­trálii, nyní usazená v Berlíně působí na tam­ní scéně jako výz­nam­ná pro­du­cen­t­ka a DJka pod labelem Fleisch Records a kde kromě těles Lin­ea Aspera a Kelu­ar spolupra­co­v­ala s hudeb­níky jako Black Rain, Ancient Meth­ods, Dax J nebo I Hate Models.

https://​youtu​.be/​e​7​T​c​5​N​k_n4M
https://​zanias​.band​camp​.com/
https://​www​.face​book​.com/​z​o​e​.​z​anias
https://​spoti​.fi/​3​Y​mizAY