kino_il_boemo

Il Boemo

od 19:00

Il Boe­mo
Petr Václav — Česko / Itálie / Sloven­sko — 2022 — 140 min — IT + CZ titulky
—vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​i​n​o​_​i​l​boemo

His­torický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jed­no­ho z nejvyh­ledá­vanějších hudeb­ních skla­datelů druhé poloviny 18. sto­letí – Jose­fa Mys­liveč­ka. Zavede divá­ka do slun­né Itálie, kde Mys­liveček žil, tvořil, stal se leg­en­dou, ale také zemřel v zapom­nění. (Pilot Film)

Kasárna Karlín mapa letní kino