kino_vysehrad_fylm

Vyšehrad: Fylm

od 19:00

Mar­tin Kopp, Jakub Štáfek — Česko — 2022 — 105 min­ut — česky

Od chvíle, kdy jsme Julia Lav­ick­ého (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když pro­dal” zápas, ale zapom­něl na to, a dal krás­ný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jar­da (Jakub Prachař), pořád ste­jný dement, ale zača­lo se mu konečně dařit. A to jak ve fot­balovém, tak v osob­ním živ­otě. S Vyšehra­dem pos­toupil do druhé ligy, kde vede tab­ulku střel­ců, opět po něm pokuku­jí zámožnější klu­by, dokonce požá­dal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šár­ka Vac­ulíková), ses­tru Jardy… Na svat­bě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novo­manželku rozhod­ně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčk­ou od né zrov­na čest­né par­ty, zároveň se snaží nepři­jít o manželku hned ve svateb­ní den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s prak­tika­mi jistého fot­balového Taťky… Prostě už zase se řítí jak lav­ina – z jed­no­ho prob­lé­mu do druhého! (Bio­scop)

Kasárna Karlín mapa letní kino