Asistence_web

Koncert— Idea: Puls

od 19:00

Idea píše: 10.2. vydávám své album Puls, které zača­lo vznikat hned po desce Tem­po. S covi­dem šel album spát, pro­tože neby­lo jas­no, kdy se budou moci opět uskutečnit kon­cer­ty dle mých před­stav. Jelikož Puls navazu­je na Tem­po i v rám­ci pro­jekce, byla pro mě nut­nost ho odprezen­to­vat naži­vo, bez livestreamů apod. Mez­itím, co vznikla covi­dová des­ka O beat­e­ch a lidech, Puls spal. Po jeho probuzení priš­ly změny v beat­e­ch (nepro­duko­val jsem ten­tokrát ani jeden), aranžích i vizuálu. Mys­lím, že jsme společně s celou par­tou, co se na desce podílela, udělali kus práce. Již tradičně oslavím desku veře­jně ještě před tím, než ofi­ciál­ně vyjde a kdo byl tehdá v Holešovické Šachtě, ví, o co jde. Kom­plet­ní album od začátku do konce, pro­jekce, zvuk a já.“