casablanca-2

Narozeninový večer podcastu Casablanca

od 19:00

Ces­to­va­tel­ský a out­doorový pod­cast Radia Wave slaví 17. narozeniny!

Skvělý rok vysílání shrneme večírkem pro posluchače, hosty a tvůrce pořadu.

Série zábavných mini před­nášek od ces­to­vatelů a ces­to­vatelek známých z vysílání před­staví jejich nejvypečenější zážitky, fuck-upy a sil­né momen­ty. Horolez­ci, kteří zvládli výst­up roku v Himála­ji, stopaři, hikeři, jezd­kyně na koloběžce a další fra­jeři a frajerky.

Line-up budeme pos­tup­ně před­stavo­vat. Spon­tán­ní improvi­zo­vané zásahy do pro­gra­mu vyhrazeny!

Večírkem vás provede Pavel Slad­ký, autor a mod­erá­tor Casablanky, a DJsky ho doplní další osob­nos­ti Radia Wave.

10. úno­ra v pros­toru Kasár­na Kar­lín od 19 hodin. Vst­up je ZDAR­MA bez nut­nos­ti rez­er­vace, všich­ni jsou vítáni!