hello_marcel

Koncert— Hello Marcel + homeoffice

od 19:00

Kasáren­ské garáže 18. úno­ra roz­tančí dis­cop­unkové elec­tro duo Hel­lo Mar­cel. Společně s nimi vys­toupí pražsko­ruská čtveřice home­of­fice se svým elek­tron­ikou nasák­lým indiečkem. O after se postará Nela Bár­tová alias Nel­ka Fofel­ka, známá také jako VJská polov­ina audiovizuál­ního dua Lowmoe.

Jez na co máš chuť, hlavně se kruť!“ Oso­bitá až bizarní gas­troelek­tron­ická estrá­da baví lidi již od roku 2018. Hel­lo Mar­cel zau­jali svým sin­glem Naposled v soutěži Startér kon­cem roku 2018, od té doby vydali další desku, něko­lik EP a singlů, nejnovější Inynáni s videok­lipem z Ostravské dol­ní oblasti Vítkovice.

Home­of­fice vynika­jí tal­en­tem pro chyt­lavé kytarové pís­ničky. Vkus­ný rozstřel mezi elek­tron­ikou a kytarovk­ou, který se neutápí v přílišné melan­cholii, spíše nas­tolu­je pří­jem­nou domácí poho­du. Odtud také název home­of­fice. Kapela nedávno vydala své deb­u­tové EP one word, small letters.