Banger.

Kino— Banger.

19:00

Adam Sedlák — Česko — 2022 — 105 min

Hlavní posta­va Alex v podání Adama Miší­ka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jed­nou provždy­cky nechat. Jeho snem je pro­raz­it v rapu a nahrát svůj vlast­ní banger. Navíc se s ním rozchází jeho hol­ka a chce jí dokázat, že na to má. Tahle noc je pro změnu jako dělaná. Kamarád Láďa totiž pro feat zařídil rap­pera Bar­racudu a to zna­mená vstu­penku mezi top hráče. Jenže tahle vstu­pen­ka neb­ude lev­ná a Alex s Láďou musí během pár hodin sehnat hro­madu peněz. Vyráže­jí pro­to na šíle­nou a adren­a­li­novou jíz­du nočním městem, aby pro­dali všech­ny dro­gy, co doma ještě našli. (Bon­ton­film)