kino-bodvaru

Kino— Bod varu

od 19:00

Philip Baran­ti­ni — Velká Británie — 2021 — 92 min — anglicky + české titulky

Šéfkuchaři Andy­mu smě­na v jeho restau­raci ani neza­čala, a už nestíhá. Je posled­ní pátek před Váno­ci, a tak si chce fajnové jíd­lo dopřát snad každý. Hostes­ka při­jala příliš mno­ho rez­er­vací, nespoko­jený kon­trolor šme­jdí v kuchyni a do toho vše­ho má doraz­it i Andy­ho men­tor, kuchařská ikona, přicháze­jící bez varování, zato s part­nerk­ou, uzná­vanou food-kri­tičk­ou. Hůř snad být nemůže. Jed­nozáběrová jíz­da hek­tick­ým večerem začíná… Brit­ský film s famózním Stephen­em Gra­hamem v hlavní roli se žene kupře­du nesm­lou­vavým tem­pem práce v gas­trobyzny­su. Tre­fný ale bude při­pa­dat všem, kterým se pod tíhou pro­fes­ního stre­su někdy zavaři­la hla­va. (MFF Karlovy Vary)

Kasárna Karlín mapa letní kino