kino_partyharder_summer_massacre

Párty Hárder: Summer Massacre

od 19:00

Mar­ty Pohl — Česko — 2022 — 100 min — česky

V Pár­ty Hárder se vrátí par­ta kamarádů prvního fil­mu. Z před­chozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na proslu­lou Ibizu východu – na Mácháč, leg­endární mís­to plné mej­danů, muziky a nevázaného sexu. Slibu­jí si živ­ot­ní zážitek a pocho­pitel­ně i prázd­ni­novou soulož. Uži­jí si léto, nebo selžou a čeka­jí na ně leda tak ponížení, nedo­bro­vol­ný celibát a Srb­ské mil­ice? (Bon­ton­film)