kk_kino_velryba

Velryba

19:00

Dar­ren Aronof­sky — USA — 2022 — 117 min — české titulky

Lidé jsou úžas­ní. Ten­to nakažlivý opti­mis­mus je super­schop­nos­tí Char­lieho. Vidí v lidech jen dobro a v nás tak probouzí empatii. Téměř tří set kilo­vý osamělý uči­tel, ztvárněný miláčkem pub­li­ka Bren­danem Fraserem, se snaží najít ces­tu zpět ke své dceři Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlast­ních trau­mat se jen složitě vyrovnává s min­u­lostí, uza­vřel se ve svém bytě, stresové situ­ace řeší pře­jídáním, ale na půdo­ry­su svého třípoko­jového bytu je majákem dobra pro sebe i své okolí. (Aero­films)