kk_poustecky23_trauma

Trauma a Jim Hate

19:00

První únorový čtvrtek nás poc­tí svou návštěvou DJové Trau­ma a Jim Hate z pro­motérského a DJského kolek­tivu Wrong. Ten od roku 2016 pořádá under­groundové akce a klubové večírky, které se pohy­bu­jí na pomezí exper­i­men­tu a taneční hud­by. Částečně fun­gu­je i jako label.