kk_kino_praniknarozeninam

Přání k narozeninám

19:00

Mar­ta Fer­en­cová — Česko — 2022 — 93 min — česky

Líba má každý rok jed­iné narozeni­nové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rod­i­na, což všich­ni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodi­nou před­stírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Kar­lem, který má narozeniny ve ste­jný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petro­vým dlouho skrý­vaným tajem­stvím. Líba se však své oslavy nehodlá jen tak lehce vzdát. Rozhodne se Petra přek­va­pit a s celou rodi­nou se pře­sunout k němu. Nečekaná návště­va donutí Petra k rych­lé improvizaci. Udělat před svou rodi­nou z přítele Kar­la kolegu z práce a z jeho ses­try Veroniky svou přítelkyni je v pod­statě hrač­ka. Jenže to ještě Petr netuší, že tohle je teprve začátek a dnešní den bude jed­na velká jíz­da na horské dráze… (Bio­scop)