kk_kino_jemizesebespatne

Je mi ze sebe špatně

19:00

Kristof­fer Bor­gli — Norsko / Švéd­sko — 2022 — 95 min — české titulky

Režisér Kristof­fer Bor­gli v této černé, satir­ické komedii zobrazu­je tox­i­cký vztah, který rych­le eskalu­je do děsivých úrovní narci­stické sebeprezen­tace. Signe a Thomas jsou mladý pár s nez­dravou vzá­jem­nou soutěživostí, která nabere nebezpečné směřování, když se Thomas náh­le prosadí jako umělec. Signe v reak­ci na to učiní zoufalý, až sebezniču­jící, pokus o opě­tovné získání svého postavení tím, že úmyslně onemoc­ní, aby přilákala pozornost a probudi­la soucit. Kristof­fer Bor­gli brilant­ně sat­i­rizu­je sebeprezen­tační ten­dence v součas­ných médiích a impulzivní hledání pozornos­ti v nás všech. (Film Europe)