kk_kino_krvavepomerance

Krvavé pomeranče

19.00

Jean-Christophe Meurisse — Fran­cie — 2021 — 102 min — české titulky

Ve ste­j­nou dobu se pár v důchodu, který je zatížen dluhy, snaží vyhrát taneční soutěž, min­istr hospodářství je podezřelý z daňových úniků, dospí­va­jící dív­ka se setkává se sex­uál­ním mani­akem a mladý právník se pok­ouší vyš­pl­hat na společen­ském žebříčku. Jak lze očeká­vat, vítězem nemusí být nut­ně ten, na koho jsme sázeli. Takový výbušný kok­te­jl postav rozehrává Jean-Christophe Meurisse ve svém druhém celovečerním fil­mu. Snímek Krvavé pomer­anče, uve­dený v rám­ci půl­nočního promítání na fes­ti­valu v Cannes, staví mosty mezi duše­mi žijící­mi v rozjitřené společnos­ti. (Film Europe)