The Truth Is Out There

The Truth Is Out There + Chief Bromden

19.00

V Kasárnách Kar­lín vys­toupí 23. břez­na elec­tro alter­na­tive post hard­corová kapela The Truth Is Out There společně s alter­na­tive noise rock­ový­mi Chief Bromden.

Ostravští The Truth Is Out There mají odehráno přes 300 kon­certů včet­ně sup­por­t­ování velikánům jako Kill­switch Engage, Bring Me The Hori­zon, The Qemists a vys­toupení v rám­ci line­upů před­ních českých fes­ti­valů jako jsou Rock For Peo­ple, Bru­tal Assault, Colours Of Ostra­va nebo Mighty Sounds. Kapela vydala dvě EP a dvě LP z nichž des­ka All Lit­tle Rev­o­lu­tions získala nom­i­naci v cenách Anděl za nejlepší rock­ové album 2019. Aktuál­ně TTIOT přichází s novým EP Crazy“ pro­duko­vaným Fil­ipem Vlčkem (John Wolfhook­er) a chys­ta­jí své třetí album.

Chief Brom­den pracu­jí s inten­z­i­tou noisových struk­tur, zběsilých a pro­pra­co­v­aných ryt­mů a citlivých zpěvů v mod­erním pojetí kytarové hud­by. Charak­ter­i­stick­ý­mi se pro kapelu staly nepřed­ví­datel­né, inten­zivní a ener­gické kon­cer­ty, kde neza­měnitel­ná syn­ergie všech členů a jejich zvuková expre­sivi­ta získá­va­jí nový rozměr a pros­tor. Naži­vo se kapela před­stavi­la na větších fes­ti­valech Colours of Ostra­va, Bese­da u Big­bí­tu nebo Pel­hři­movy a zau­jala svým debutem Slunovrat (2020). Ten vyšel u spřáte­leného labelu Full Moon Forum, ste­jně jako jejich násled­né EP Noise For­ev­er (2022). Na úvod­ní sklad­bě EP Linen hos­tu­je zpě­vač­ka a kamarád­ka Lenka Dusilová, obě alba nahrá­val leg­endární Amak Gold­en a vinyl vydal jeden z nejvýraznějších nezávis­lých českých labelů Korobush­ka Records. Chief Brom­den inten­zivně pracu­jí na své třetí nahrávce.