Asistence_web

Ottone Pesante (IT) + Už jsme doma

od 19.00

Prog/​punkoví JSME DOMA se před pár dny vrátili z úspěšného japon­ského turné a my jsme vel­mi rádi, že můžeme ohlásit jejich společný pražský kon­cert s ital­ský­mi jazz-brass-met­alový­mi OTTONE PESANTE.

Obě kape­ly milu­jí dechy, obě kape­ly rády s hud­bou exper­i­men­tu­jí a nebo­jí se překračo­vat hran­ice žán­rů a to bez pozvání. Pros­tor Kasáren Kar­lín je ideál­ním místem pro kon­cer­ty netradičních hudeb­ních těles a setkání fanoušků všech generací.