Asistence_web

The Colorblinds (křest alba)

19.00

The Col­or­blinds se po něko­li­ka letech neak­tiv­i­ty znovu usadi­la v Praze a připrav­i­la nové album, které pokřtí v pátek 31. břez­na. Jejich jedinečná energie je pod­ložená více než desetile­tou zkušenos­tí na české klubové scéně a zau­jme posluchače mno­ha stylů – svý­mi funkový­mi groovy, popový­mi melodie­mi nebo tvrdší­mi rock­ový­mi riffy.

Insta­gram