Tryo

tryo + february + colour of the sky

19.00

Kon­cer­ty v garážích: tryo + Feb­ru­ary + Colour Of The Sky

V Kasárnách Kar­lín pokřtí svou novou desku Iodine Clock Reac­tion brněn­ská shoegaze/​indie rock­ová kapela tryo. Společně s nimi vys­toupí ostravští Feb­ru­ary a v live pre­miéře se také před­staví hudeb­ní pro­jekt Michaela Mar­ka (dříve Pilot Sea­son) Colour Of The Sky.

tryo spo­ju­je hudeb­níky s koře­ny na Bla­nen­sku, nyní již usazené na brněn­ské hudeb­ní scéně. Tro­jice tvořená Šimonem Podrazilem (BREN, Sci­ence Killer), Lucií Čejkovou a Hynkem Čejk­ou se po vydání něko­li­ka EP sta­la součástí rodiny brněn­ského labelu Kabi­net Records, kde vydala na jaře 2021 deb­u­tovou desku Sus­tain­able Gar­den­ing. V březnu 2023 tryo vydává druhé LP s názvem Iodine Clock Reac­tion, kter­ou při té příleži­tosti pokřtí.

Feb­ru­ary vznikli v roce 2015. Debutem Branch­ing Track, za který sklidili mno­ho ocenění včet­ně nom­i­nace v Czechin­gu Radia Wave, se posluchačům zaryli svou lahod­nou kom­bi­nací prvků ema, indie rocku a post punku. Druhot­inu Hyphen War, která vyšla v roce 2021 na labelu Čer­vený kůň, pak Feb­ru­ary ochutili špetk­ou exper­i­men­tu a kytarový zvuk obo­hatili elek­tron­ick­ý­mi či math rock­ový­mi prvky.

Nová kapela alert! Pro­jekt mul­ti­in­stru­men­tal­isty Michaela Mar­ka (ex-Pilot Sea­son) se jmenu­je Colour Of The Sky a nedávno deb­u­to­val albem New Incep­tion. Art rock­ová jíz­da plná exper­i­men­tu, indie rocku, funku, psy­che­delie i jaz­zu na nás nechává dých­nout poc­tivou DIY pro­dukcí. V Kasárnách se Colour Of The Sky vůbec poprvé před­staví na živo, a to v doprovo­du kapely.