Velké nic

Velké nic

19.00

Vít Klusák, Mari­ka Pecháčková — Česko — 2023 — 103 min — česky

Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lid­st­vo, nebo virus? Fil­mový štáb Víta Klusá­ka (V síti) a Mariky Pecháčkové se na jaře 2020 vydal do prázd­ných ulic a dva roky sle­doval reakce české společnos­ti na pan­demii covid-19 v odrazu vlád­ních nařízení. V doku­men­tární tragikomedii Velké nic tvůr­ci nas­bírali sil­né příběhy lidí z různých oblastí, zachytili bizarní obrazy krize a vytvořili tak absurd­ně úsměv­nou zprávu o naší společnos­ti. (Aero­films)