kk_obecna_modra

Jarní benefiční sekáč pro všechny

14.00

Sed­mý ročník bene­fičního sekáče pro Food Not Bombs & Jako Doma. 

Naj­di unikát­ní mód­ní kousky v našem roz­man­itém výběru oblečení vše­ho druhu za dobro­vol­né ceny a pojď s námi pomoct kolek­tivu Food Not Bombs a orga­ni­zaci Jako Doma, kteří pomáha­jí lidem bez domo­va, na něž půjde vešk­erý prof­it z akce. 

Chceš-li se zapo­jit, na mís­to můžeš přinést vlast­ní kleno­ty šat­níku, které už neunosíš a při­dat je k prodeji.

Zároveň na místě proběhne sbír­ka užitečných věcí pro lidi bez domo­va: můžeš přinést spacák, stan, kalhotky (i nošené, ale čisté), ponožky nebo drogerii.

Pokud daný den nemáte čas a přesto byste se chtěli do sbírky zapo­jit nebo donést oblečení pro sekáč, můžete tak učinit na sběrném místě — v kavárně Potrvá.

Za doprovo­du jen těch nejlíbeznějších melodií , obklopeni těmi nejlepší­mi lid­mi, a to celé v pros­toru jedinečných Kasárnách Kar­lín. Co víc by si člověk mohl přát.

Kasárna Karlín Mapa letni stage