kk_obecna_modra

Lásky čas s Konsentem

14.00

Neztrácej na prvního máje čas hledáním rozkvetlý třešně po Praze a stav se v Kar­líně pod tou naší! Jed­nu parád­ní rozkvet­lou totiž přivezeme do Kasáren a spolu s ní i odpoled­ní a večerní pro­gram a párty.

V Kon­sen­tu se od roku 2016 věnu­jeme osvětě o respek­tu. V sexu, komu­nikaci, vztazích a tře­ba i právě v líbačkách. A je načase se potkat naži­vo! Kdy jindy, než v lásky čas.

Pro­gram začíná v 14:00 venku.
Počítáme s pře­sunem dovnitř, kde budeme pak pokračo­vat pár­ty částí.

Line­up:
14 – 17 — Plea­sures Collective
17 – 19 — meldaboi
19 – 21 — Lo$ Párcco$
21 – 23 — Andrea Dare @ Leoht 

Pod třešní se můžete líbat, fotit self­ies nebo se nechat vyfotit námi a zamá­vat si ze sto­ries na našem Insta­gra­mu a Facebooku.
Na místě bude i pos­tel, merch a druhé vydání Děti to chtěj vědět taky ke koupi, tombo­la nadu­paná cena­mi od spřáte­lených orga­ni­za­cí nebo tře­ba spiso­vatelek a spous­ta dalších srandiček.
Část Kon­sent týmu bere i děti, neváhe­jte se při­dat: v Kasárnách je hřiště, džusíky, moštíky i improvi­zo­vaný babykoutek. 

A ještě něco! Od 16.00 bude bese­da se spolu­au­tork­ou naší kni­hy Děti to chtěj vědět taky, Marcelou Poláčkovou. Rodiče i další čtenáři, jste zváni a můžete si připrav­it jakékoli otazy ohled­ně domácí sex­uál­ní výchovy.

VST­UP VOLNÝ

Kasárna Karlín Mapa letni stage