Asistence_web

Linakaro (křest EP healing)

19.30

První samostat­ný pražský kon­cert zpě­vačky LinaKaro s živou kapelou. Karolí­na ušla žán­rově roz­man­i­tou ces­tu a nakonec zakotvi­la u hiphopových a r’n’b beatů, kde se se svý­mi anglick­ý­mi tex­ty cítí nejpo­hodl­něji. Lyricky a melod­icky se podílela na EP Heal­ing které pokřtí v Kasárnách Karlín. 
Po vys­toupení Liny, se můžete těšit na Dj Mar­va Sham­mu, který se svým exotick­ým tech/​house setem pro­ces­to­val kus svě­ta, kdy zahrál i na fes­ti­valu Burn­ing Man.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže