Vltava v Kasárnách

Vltava + Severní nástupiště

16.00

Har­mono­gram:

16:00 –otevíráme areál + Aleš Bíťák DJ
18:00 – 18:50 – Sev­erní nás­tupiště
20:15 – 22:00 – Vltava

Vlta­va, oso­bitá kapela a bez debat leg­en­da české hudeb­ní scény, zahra­je 17. květ­na 2023 na nád­voří Kasáren Kar­lín! Kon­cert otevře stále pop­ulárnější Sev­erní nás­tupiště. Zbývá už jen omezené množství vstu­penek v druhé vlně!