Zabelov Group

Zabelov Group (křest singlu)

19.00

Zabelov Group pokřtí v Kasárnách Kar­lín singl s názvem Dive, který vychází v květ­nu na labelu Minor­i­ty Records. Zazní nejen novin­ka, ale i další sklad­by z připravo­vaného alba na které se fanouši mohou těšit v roce 2024.

Naše hud­ba je nemá­lo o hledání. Píseň od pís­ně hledáme nový zvuk a výraz, oscilu­jeme mezi exper­i­mentem a srozu­mitel­nos­tí a zjišťu­jeme, co je náš aut­entický hudeb­ní pro­jev. Tak­to charak­ter­izu­je svou hud­bu dvo­jice Zabelov Group, tedy Roman Zabelov (ako­rdeon, zpěv, syn­tezá­to­ry) a Jan Šikl (bicí trub­ka, kytara). V hud­bě se spo­ju­jí vlivy široce rozkročeného jaz­zu, postaveného na výrazném groovu, aku­stické hud­by i elek­tron­iky do výrazně atmos­férick­ého, až cin­e­mat­ick­ého celku. Na scéně se pohy­bu­jí od roku 2012. Od té doby vydali domácí nahrávku 40 000 kmnásle­dovanou živým albem Secret Ses­sion. Reg­ulérně deb­u­to­vali albem Eg u českého vyda­va­tel­ství Minor­i­ty Records, které jim otevře­lo vst­up na fes­ti­valy mj. v Holand­sku, Itálii či Slovin­sku, ale také pódia Jaz­zfes­tu Brno, Jazz­inec Trut­nov aj. Zatím posled­ním počinem je živá nahráv­ka Mad­house Ses­sion, kter­ou se vrace­jící zpět ke kořenům kape­ly a domácí­mu nahrávání. Zabelov Group doprovází od roku 2022 VJ Lin­da Arbanová.