Bombastický Johan

Bombastický Johan

19.00

Hal­l­var Witzø — Norsko — 2022 — 93 min — české titulky

Výbušná kome­die o živ­otě Johana, mal­oměst­ského samotáře s citem pro dyna­mit, který se dostává do neustálého kon­flik­tu s venkovsk­ou komu­ni­tou. Johan, který v mládí osiřel, je vychováván svou tetou a strýcem a po celý živ­ot se snaží najít své mís­to ve společnos­ti a vyrov­nat se s celoživ­ot­ní neopě­to­vanou lásk­ou k dívce ze soused­ství, kter­ou během svého mládí málem rozmet­al na kusy. (Film Europe)