Noc 12.

Noc 12.

19.00

Dominik Moll — Fran­cie — 2022 — 115 min — české titulky

Každý police­jní vyšetřo­va­tel se dříve či později setká s pří­pa­dem, který zůstává nevyřešený a který jej pronásle­du­je. Pro Yohana se takovým pří­pa­dem sta­la vraž­da Clary. To, co začíná důk­lad­ným vyšetřováním živ­ota oběti, se brzy změní v pos­ed­lost. Jeden výslech stíhá druhý, o podezřelé není nouze a Yohan má stále více pochyb­nos­tí. Jistá je jen jed­na věc, zločin se stal v noci na dvanác­tého. (Pilot Film)