kk_obecna_modra

Boření mýtů s vědkyněmi a vědci

19.00

Při­jďte poke­cat s věd­kyně­mi a věd­ci! Mýty, polo­pravdy a nepravdy doprovází naše poznání od nepaměti. Každý z nás má v hlavě zafixo­vaná fak­ta” a sto­pro­cent­ní pravdy, které si předáváme mezi sebou a nemusí být v souladu s tím, jak danou věc popisu­je věda. A právě na tyto mýty se zaměříme v novém Pod Čepicí live ve spoluprá­ci se Zeptej se vědce!

Šest věd­ců, šest oborů. Od neu­ro­bi­olo­gie přes IT či filo­zofii až po otázky o živ­ot­ním prostředí. Od nejzák­lad­nějších otázek běžného živ­ota po složité prob­lémy součas­né doby. To vše nabídne pan­elová diskuse věd­ců ZsV, kter­ou budou moderovat Jakub s Petrem z pod­cas­tu Pod čepicí! Již 1.6. v Kasárnách Kar­lin! A neza­pomeňte si připrav­it svo­je otázky!

Hosté:
Adam Jaroš — chemie
Raut­enkranc Hon­za — IT
Ondřej Vaňátko — neurobiologie
Tomáš Koblížek — filozofie
Eliš­ka Mikysková — geochemie/​ekologie
Christi­na Kar­mann — mikrobiologie/​ekologie
Tereza Orms­by — náhrad­ník, imunologie