El Perro

El Perro + China Soup

19.30

Po roz­padu dnes už leg­endárních Radio Moscow z USA, kteří si v min­ulé dekádě vydobyli se svým mod­erním a ener­gick­ým blues hard rock­em svě­tovou rep­utaci, zak­ládá lídr, kytarista, zpěvák a song­writ­ter Park­er Grig­gs společně s bubeníkem novou kapelu – El Perro. 

Z původ­ní tříčlen­né formy se na novém pro­jek­tu podílí celkem 5 tal­en­to­vaných muzikan­tů, mezi ně patří i např. kytarista Dori­an Sor­ri­aux z Blues Pilss. S basovou kytarou se tedy přidává druhá kytara, perkuse a čer­ství EL Per­ro přináší na scénu opo­j­nou kom­bi­naci psych rocku, funku, latin­skoam­er­ick­ého rocku i soulu. Nové jméno i směr v sobě ale ani nadále neza­pře typ­icky tvr­dou bluesovou kytarovku! Přes­ně tohle jádro a neu­věřitel­ná živá energie si získaly ohlas a fanoušky v Americe a po celém světě. 

Jestli El Per­ro dokáží navázat, byť jen částečně, na původ­ní vibe Radio Moscow, tak si budťe jistí, že si tuh­le show nechcete nechat ujít!

Mladí a divocí, tak se dá prezen­to­vat vyh­lášená par­tič­ka plzeňské alter­na­tivní scény Chi­na Soup. Další­mi přívlastky téh­le čtveřice jsou bez pochy­by tal­en­to­vaní a kreativní, někdy taky označování za jed­nu z nej­nadanějších kapel domácí psy­che­delické scény, která kom­bin­u­je nejen prvky krautrocku a rock’n’rollové energie včet­ně výrazného pódiového charisma!