Big Lebowski

Big Lebowski

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Joel Coen, Ethan Coen — USA / Velká Británie — 1998 — 117 min — české titulky

Jeff Dude” Lebows­ki je nejlenivější chlápek z Los Ange­les a okolí. Milu­je bowl­ing, kok­te­jl zvaný Bílý med­věd, mar­i­huanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane obětí vydírání. Mís­to toho, aby mu skutečný boháč Lebows­ki zaplatil zašpiněný koberec, musí Jeff se svý­mi neschop­ný­mi kumpány pře­dat výkup­né za jeho roz­ma­zle­nou dceru. Vše by moh­lo jít docela v klidu, kdy­by se Jef­fův kámoš Wal­ter (John Good­man) nerozhodl shráb­nout prachy na výkup­né bez ohle­du na násled­ky. Big Lebows­ki je dnes již kul­tovní klasi­ka bra­trů Coen­ových s Jef­fem Bridge­sem v hlavní roli. (Cin­e­max)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor