kk_obecna_modra

Znakofest 2023

13.00

Znakofest – propo­jení svě­ta slyšících a neslyšících

Znakofest je jedinečný interkul­turní a mul­ti­žán­rový rodin­ný fes­ti­val, který spo­ju­je svět slyšících a nes­lyšících. Fes­ti­val také aktivně boří mýty a před­sud­ky, které jsou čas­to spo­jovány s komu­ni­tou Nes­lyšících, a snaží se rozšířit pově­domí o této jedinečné kul­tuře. V letošním ročníku se pyšní více­den­ním pro­gramem, který nabízí neza­pomenutel­né zážitky pro všech­ny účast­níky. Hlavním cílem Znakofes­tu je poskyt­nout kul­turní zážitek a možnost seznámit se s jazykem a kul­tur­ou Nes­lyšících. Fes­ti­val je pri­or­it­ně určen pro nes­lyšící a nedoslýchavé, jejichž počet v České repub­lice činí až půl mil­ionu lidí. Tím se stává jedinečným fes­ti­valem svého druhu v ČR. Díky tlu­močníkům znakového jazy­ka je fes­ti­val přís­tup­ný i slyšícím účast­níkům, kteří tak mají jedineč­nou možnost prozk­oumat a ocen­it umění Nes­lyšících uměl­ců. Fes­ti­val je oblíbeným místem i pro děti, které se mohou inspirovat vys­tupu­jící­mi uměl­ci a najít si své osob­nos­t­ní vzo­ry. Znakofest je tak nejen zábavným a kul­turním zážitkem, ale také důležitým krokem k inkluzi a porozumění mezi slyšící­mi a nes­lyšící­mi lidmi.