Lusofona

Lusofona

Zveme vás již na 16. ročník největšího fes­ti­valu kul­tu­ry por­tu­gal­sky mlu­vících zemí v Praze! 

FES­TI­VAL LUSÓFONA
O que res­ta é sem­pre o princí­pio feliz de algu­ma coisa.”

Ve spoluprá­ci s Kasár­na Kar­lín a Kino Brasil. 

PROGRAM 

SOB­O­TA 1. července
12.00 – Zahá­jení fes­ti­valu: Luso­fon­ní trh (až do 22.00)
14.00 – Literární koutek: Eugénio de Andrade a jak na básně
15.00 – Před­stavení a work­shop por­tu­gal­ských tradičních tanců
15.00 – Pro­gram pro děti
16.00 – Literární koutek: Agusti­na Bessa-Luís, průvod­kyně Portugalskem
17.00 – Lekce jógy v por­tu­galšt­ině s Luí­sou Gil
18.00 – Vernisáž výs­tavy Česko-brazil­ské stopy
19.00 – Před­stavení a work­shop por­tu­gal­ských tradičních tanců
18.00 – 21.00 – Sardinha­da (tradiční pečení sardinek)
21.30 – Kino Brasil: Před­běžné opatření

NEDĚLE 2. července
12.00 – 22.00 Luso­fon­ní trh
15.00 – 18.00 – Plážový volejbal
16.00 – 20.00 Chur­ras­co & Caipir­in­ha, DJ Jamba
16.30 – Work­shop a tančír­na tradičního brazil­ské tance FORRÓ
17.00 – Pouť Por­tu­galskem: Sva­to­jakub­ská ces­ta a další nejen pout­ní místa. 
21.30 – Kino Brasil: Mezipros­tor — Mari­na Abramović a Brazílie

Více infor­ma­cí na:
https://institutocamoes-praga.cz/kultu…/festival-lusofona/

O maior fes­ti­val da lín­gua por­tugue­sa em Praga: 

FES­TI­VAL LUSÓFONA

PROGRAMA 

SÁBA­DO 1 de julho
12.00 – Mer­ca­do Lusó­fono (até às 22h)
14.00 – Can­tinho de leitu­ra: Eugénio de Andrade e como ler os poemas.
15.00 – Apre­sen­tação e work­shop de danças portuguesas
15.00 – Pro­gra­ma para crianças
16.00 – Can­tinho de leitu­ra: Agusti­na Bessa-Luís, guia de Portugal
17.00 – Ioga em por­tuguês com a Luísa Gil
18.00 – Inau­gu­ração da expo­sisição Ves­ti­gios checo — brasileiros
19.00 – Apre­sen­tação e work­shop de danças portuguesas
18.00 – 21.00 — Sardinhada 
21.30 – Kino Brasil: Medi­da provisôria

DOMIN­GO 2 de julho
12.00 – 22.00 Mer­ca­do Lusófono
15.00 – 18.00 – Volei­bol de praia
16.00 – 20.00 Chur­ras­co & Caipir­in­ha, DJ Jamba
16.30 – Work­shop a fes­ta de FORRÓ
17.00 – Pere­gri­nação por Por­tu­gal: cam­in­ho por­tuguês de San­ti­a­go e mais lugares
21.30 – Kino Brasil: Espaço Além — Mari­na Abramović e o Brasil

Mais infor­mação: https://pt.institutocamoes-praga.cz/programa…/lusofona/