Axolotl Overkill

Axolotl Overkill

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Helene Hege­mann — Německo — 2017 — 94 min — české titulky

Šest­nác­tiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky, exper­i­men­tu­je s droga­mi a sex­em a kašle na školu. Dospělí, které potkává, jí při­j­dou zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi mys­lí, že je moc drzá, čas­to zbytečně smut­ná a bezhlavě zamilo­vaná. Dospělí zoufal­ci se totiž nechtějí zabý­vat pod­sta­tou věci. Mifti ví, že je na všech­no na celém světě sama. Ať už tahle fráze zna­mená coko­liv. Je na tom ste­jně jako vod­ní dráček axolotl, který přeži­je všech­no a s kaž­dou zkušenos­tí se stává někým novým. (Aero­films)

Vst­up je zdar­ma. Pro­jekce probíha v rám­ci pro­jek­tu Kino Europa.


—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino