Člověk krve

ZRUŠENO Člověk krve

20.00

ZRUŠENO! Z důvo­du nemo­ci se kon­cert ruší. Hledáme náhrad­ní ter­mín. Díky za pochopení! 

Člověk krve, vlast­ním jménem Jan Sen­ft, je bás­ník a pís­ničkář ze Stříbrné Skalice. Jeho pís­ně se odehrá­va­jí v nejistém čase, přesto však rezonu­jí s každým prožíváním v dnešní i zítře­jší době. Ve svých mag­icko-folkových sklad­bách bás­ní o své rod­né kra­jině kolem Stříbrné Skalice ležící v Posáza­ví i dalších ponurých a poloza­pomenutých místech napříč Českem. V jeho hud­bě se odráží inspirace leg­endární for­ma­cí Čp. 8, Petrem Lin­hartem, Druhou trávou či Tra­ban­dem. Všech­ny své vlivy však dokáže přirozeně pře­tavit do zcela svébyt­ného a orig­inál­ního vesmíru.

Vstup­né dobrovolné.

Kasárna Karlín Mapa letni stage