Allison Wheeler

Allison Wheeler Quartet & David Dorůžka

19.30

EDIT: Dnes očekáváme dešť, takže kon­cert pře­sunu­jeme dovnitř do Garáží. Díky za pochopení!

Jaz­zové léto v Kasárnách: Alli­son Wheel­er Quar­tet & David Dorůžka

Amer­ická zpě­vač­ka Alli­son Wheel­er je umělkyně s lásk­ou ke kreativním výzvám. Její hud­ba plynule překraču­je žán­rové hran­ice a čer­pá inspiraci od takových osob­nos­tí jako Regi­na Spek­tor, Nor­ma Win­stone, Fiona Apple, Aoife O’Donovan a další. Za pomo­ci jaz­zu a výt­varného umění vytváří svůj jedinečný svět plný improvizace, nos­tal­gie a lásky k impre­sion­is­mu. V Jazz Docku loni v létě pokřti­la své deb­u­tové album Winterspring.

Pro­jek­tu se během let podaři­lo rozkvést v jeden z nejza­jí­mavějších vokál­ních počinů na dnešní evrop­ské scéně. Win­ter­spring vypráví kla­sický příběh o společném působení pro­tichůd­ných sil za cílem růs­tu. Album pojed­nává o lásce, svě­tle a samotě svou neza­měnitel­nou směsí stylů a žán­rů pomocí pronikavého vokálu a barevného doprovo­du. Vyš­lo v létě 2022 u brit­ského labelu Ubun­tu Music a bylo jed­ním z nejčastěji skloňo­vaných debutů toho­to roku. Amer­ický serv­er All About Jazz jej označil za jed­no z šesti nejlepších alb roku 2022 po boku takových jmen jako Anto­nio Sanchez, Makaya McCraven či Theo Croker.

Za pod­poru děku­jeme Pra­ha 8 a OSA.

Kasárna Karlín Mapa letni stage