Asistence_web

Future Gravity

19.00

Alter­na­tivní hardrock­ová kapela Future Grav­i­ty křtí album Dark Mat­ter. Při­jďte oslav­it vydání nového alba s živým kon­certem a párty.

Future Grav­i­ty je pražské hardrock­ové trio (USA + CZ), které se zaměřu­je na orig­inál­ní hud­bu čer­pa­jící ze širokého spek­tra vlivů, včet­ně grunge, alter­na­tivy, kla­sick­ého i pro­gre­sivního rocku a dokonce i space rocku.

Sup­port: Eden in Leden

Indie kapela EDEN IN LEDEN se zrodi­la v obývácích na pražských Vinohradech. Zak­ládá si na vlast­ní tvor­bě, stylově vychází z exper­i­men­tů se syn­tezá­to­ry, kterých hojně využívá ve svém zvuku dodnes. Tem­né beaty doprovází voká­ly a tex­ty evoku­jící obrazy z neex­is­tu­jících filmů.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže