Marley Wildthing

Marley Wildthing

20.00

Mar­ley Wildthing je rak­ouská pís­ničkář­ka, zpě­vač­ka, tex­tař­ka a mul­ti­in­stru­men­tal­ist­ka. Hra­je na něko­lik nástro­jů, jako je bouzou­ki, basa a ukulele, a pro­duku­je vlast­ní autorsk­ou tvor­bu. Ve svém sólovém pro­jek­tu vytváří kom­plexní vrstvy smyčkových melodií, vokálů a beatů, které tvoří dokonale kom­pak­t­ní prvek díky její­mu poz­i­tivní­mu pro­je­vu a hluboké­mu vokálu.

Kasárna Karlín Mapa letni stage