Asistence_web

Post-hudba + Vojtik

19.00

Po dvou vypro­daných klubových kon­certech, který­mi post-hud­ba na jaře v Praze oslav­i­la vydání nového alba My všich­ni tady a teď, přidá­va­jí Tomáš Havlen s Dominikem Zezu­lou další pražský ter­mín. Ten­tokrát v létě, 2. srp­na v Kasárnách Karlín.

Jako sup­port se před­staví Vojtik, jeden z nej­nadějnějších autorů mladé českosloven­ské alter­na­tivy, který o sobě dal nejvýrazněji vědět letos v květ­nu se sklad­bou Det­vian­ský sen. Dream popová hym­na o tom, jaké je vyrů­s­tat na sloven­ském mal­oměstě jako queer a Rom.