Earth Tongue

Earth Tongue (NZ) + Voodoo Beats DJ’s

20.00

Netradiční neděle venku na nád­voří, které zaži­je nečekaně pronikavou spoušť psy­che­delick­ého stoneru popu. Až ze vzdáleného Zélan­du poc­tí Kasár­na Kar­lín duo Earth Tongue. Po vydání svo­jí prvotiny Float­ing Being v roce 2019 u Stolen Body Records absolvo­vali ET tour po Aus­trálii, Evropě a Británii, kde sklízeli samou chválu. Nyní za zvuku všeob­jí­ma­jícího fuz­zu navštíví duo i Prahu. S sebou veze netradiční tak­ty a robot­ické har­monie, pomocí kterých vás chtějí dostat do tran­scen­dent­ních stavů! Doporučené dobro­vol­né vstup­né na místě 200 až 250 Kč. Vše proběhne za dozoru Voodoo Beats DJ’s, kteří atmos­féru nal­adí tou nejlepší rock’n‘rollovou muzik­ou ze svých vinylů.

Kasárna Karlín Mapa letni stage