Purplefox Town

Purplefox Village

19.00

Pur­ple­fox Town je pražská kapela s roz­man­i­tou tvor­bou, ve které se pro­tká­va­jí šedesátkové koře­ny s mod­erní­mi vlivy a vznika­jí tím neotřelé hudeb­ní počiny v rám­ci kon­cepčních alb. Ten­tokrát se klu­ci před­staví jako Pur­ple­fox Vil­lage, tedy v novém pojetí aku­stick­ého dua, kdy zahra­jí staré známé pís­ně i něko­lik takových, co si pro ten­to typ kon­certů speciál­ně šetřili.

Vstup­né dobrovolné.