Asistence_web

VEČÍREK ASISTENCE: MIDI LIDI + DVA

16.00

Bene­fiční večer Asis­tence o.p.s. už tradičně na kon­ci srp­na v Kasárnách Kar­lín. Ten­tokrát ve společnos­ti Midi Lidi a DVA a Voodoo Beats. 

16:00 otevření areálu, Voodoo Beats DJs
17:00 Divad­lo Uši pro princeznu (u Prastánku)
18:00 Úvod­ní slo­vo Vašek Uher
18:30 DVA
20:20 MIDI LIDI
22:00 Voodoo Beats DJs (v Garážích)
22:00 Ivan a Cyril (v rohu u pétanque)

Zisk ze vstup­ného bude využit na další rozvoj sociál­ních služeb pro lidi s tělesným postižením.

www​.asis​tence​.org

Kasárna Karlín mapa velká stage venku