Anishort

Anishort

21.00

Anishort: Nejlepší Krátké Ani­mované Filmy
(MEZ­INÁROD­NÍ FES­TI­VAL KRÁTKÝCH ANI­MOVANÝCH FILMŮ)
ani­movaný / krátkometrážní / různé žán­ry / 2022 100 min / od 12 let / CZ tit­ulky / eng­lish friend­ly / vstup­né 120,- Kč

Chceš vidět ty nejlepší krátké ani­mované filmy z celého svě­ta? Filmy oceněné na mez­inárod­ních fes­ti­valech. Mix různých ani­mačních tech­nik, žán­rů a příběhů. Celkem 18 nejlepších ani­mací ze 13 zemí. 

Letošní 8. ročník se dohro­mady přih­lási­lo přes 1600 filmů z více než 100 zemí. My jsme z nich pro vás vybrali pouze 18 nejza­jí­mavějších, takže se bude opět na co těšit!

Best short ani­mat­ed films from around the world! Films award­ed at inter­na­tion­al fes­ti­vals. A mix­ture of var­i­ous ani­ma­tion tech­niques, gen­res and sto­ries. A total of 18 best ani­mat­ed films from 13 countries.

Anishort is an inter­na­tion­al short ani­mat­ed film fes­ti­val where only the 18 best films from all over the world com­pete. Over 1600 films from more than 100 coun­tries have been sub­mit­ted for this year’s 8th edi­tion of the fes­ti­val. Select­ing com­pet­ing films has rel­a­tive­ly tough cri­te­ria, so the final 18 films are real­ly just the most inter­est­ing selec­tion. Five-minute shorts (on aver­age) are diverse both in their themes and gen­res, intro­duc­ing var­i­ous ani­ma­tion tech­niques and pro­cess­ing to the viewers.