Forth Mountain

ZRUŠENO: Forth Mountain

19.00

UPDATE: PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ ZRUŠENO

Pro­jekt Ondře­je Sychry Forth Moun­tain si bere to nejlepší z pís­ničkářských tradic a neza­pře vlivy busker­ství a obývákového lo-fi. Ondře­jo­va tvor­ba se vyz­naču­je stříd­mý­mi aranže­mi a pří­jem­nou melodik­ou, někdy až s lehkým coun­try nádechem.