E.ON

E.ON Ekofestival

14.00

Eko­log­ický fes­ti­val plný inspirace a zábavy.

Na fes­ti­valu vyh­lásíme letošní vítěze eko­log­ické soutěže E.ON Ener­gy Globe. Mod­er­ace slavnos­t­ního vyh­lášení se ujme Daniela Písařovi­cová, která přivítá speciál­ního hos­ta Danu Drábovou. Kromě toho na vás čeká spous­ta zábavy a poznání z oblasti nových tech­nologií a ekolo­gie, vys­toupení známých osob­nos­tí i odborné před­nášky a work­shopy. Ve večerních hod­inách se můžete těšit na Videomap­ping, dech­ber­oucí show s Wall dance a kon­cert Tata Bojs. Při­jďte si to užít a inspirovat se – klid­ně s celou rodinou.

Vst­up zdar­ma. Otevření areálu v 13:30 hodin. Více na www​.eon​.cz/​e​k​o​f​e​s​t​ival/

Pro­gram:

E.ON STAGE

14.00 – ULIČNÍ­CI BANDZAHÁ­JENÍ FES­TI­VALU
14.10 – E.ON ENER­GY GLOBE, před­stavení final­istů
14.30 – STAND UP COM­E­DY, Iva Pazderková, Blbá blondý­na
14.40 – E.ON ENER­GY GLOBE, před­stavení final­istů
15.00 – UNIT­ED FLAVOUR, hudeb­ní vys­toupení
15.50 – E.ON ENER­GY GLOBE, před­stavení final­istů
16.00 – JIT­KA ČVANČAROVÁ, hudeb­ní vys­toupení
16.10 – E.ON ENER­GY GLOBE, před­stavení final­istů
16.20 – INSPI­RA­TIVNÍ PŘED­NÁŠ­KA, Tomáš Rousek, Ves­mírný architekt
16.50 – DJ GAD­JO
17.10 – WE ARE DOMI, hudeb­ní vys­toupení
18.00 – DJ GAD­JO
18.20 – FLAŠKINET, hudeb­ní vys­toupení, exhibice, rozhovor
19.00 – E.ON ENER­GY GLOBE, slavnos­t­ní vyh­lášení vítěze soutěže, moderu­je Daniela Písařovi­cová, speciál­ní host Dana Drábová
20.20 – VIDEOMAP­PING, dech­ber­oucí show s Wall dance
20.30 – DJ GAD­JO
20.50 – TATA BOJS, hudeb­ní vys­toupení
21.50 – zakončeníGARÁŽ STAGE (Na ROZHOVORYWORK­SHOPY nut­ná reg­is­trace předem)

14.20 – ROZHOVOR, ONDRÁŠ PŘIBY­LA, Kli­mat­ické změny oči­ma vědy
15.00 – ROZHOVOR, ADAM GEBRI­AN, Eko­log­ické trendy v architek­tuře
15.40 – ROZHOVOR, PETR MÁRA, Tech­nolo­gie, co zahraňu­jí svět
16.20 – ROZHOVOR, VÍTEK JEŽEK, Po Evropě na kole
17.20 – WORK­SHOP, LUCIE ZELINKOVÁ, Jak vám čtení změní živ­ot
18.00 – WORK­SHOP, LUCIE ZELINKOVÁ, Jak vám čtení změní živ­ot
18.40 – PER­FOR­MALI­TA – hudeb­ní vys­toupení
22.00 – AFTER PAR­TYBAZÉN STAGE (Nut­ná reg­is­trace předem)

14.40 – WORK­SHOP, MARKÉ­TA PAVLE­JE, Jak doma pěs­to­vat micro­greens
15.20 – WORK­SHOP, MARKÉ­TA PAVLE­JE, Jak doma pěs­to­vat micro­greens
16.00 – WORK­SHOP, MARKÉ­TA PAVLE­JE, Jak doma pěs­to­vat micro­greens
16.40 – WORK­SHOP, MARKÉ­TA PAVLE­JE, Jak doma pěs­to­vat micro­greensTĚLOCVIČ­NA (Nut­ná reg­is­trace předem)

15.40 – WORK­SHOP, SON­NEN­TOR, Veg­e­tar­ián­ské recep­ty z lokál­ních surovin
16.20 – WORK­SHOP, SON­NEN­TOR, Veg­e­tar­ián­ské recep­ty z lokál­ních surovin
17.00 – WORK­SHOP, SON­NEN­TOR, Veg­e­tar­ián­ské recep­ty z lokál­ních surovinSKATE ZONE (Nut­ná reg­is­trace předem)

14.40 – WORK­SHOP, MAX­IM HABANEC, Na skate­boar­du jako mis­tr
15.40 – WORK­SHOP, MAX­IM HABANEC, Na skate­boar­du jako mis­tr
16.40 – WORK­SHOP, MAX­IM HABANEC, Na skate­boar­du jako mis­trFREE FUN ZONE

HRY ZÁBA­VASOUTĚŽE

14.00 – 19.00
Petanque, šachy, parkové hry, fotok­outky, obtisk těla iQLAN­DIA, Maxi puz­zle, Street Art Wall, Pix­el­can stě­na, Fruit Bike a další.WORK­SHOPYEDUKCE

14.00 – 19.00
Zelený work­shop iQLAN­DIA, výro­ba hmyzích domečků, Seed­bombs nebo voskových ubrousků, Tondův svět třídění a recyk­lace odpadu, výro­ba placek a odznáčků, edukační stánek Kokoza.TECH ZONE

14.00 – 19.00
Saw­er — jak v poušti získat vodu, 3D PRUSA – work­shop 3D tisku, Vir­tu­plex – VR, AI – umělá inteligence.