hudba obecná

Člověk krve

19.00

Zveme vás na novou kon­cert­ní sérii v rohu nád­voří Kasáren. Jednoduchý recept: intim­ní sólové kon­cer­ty pod širým nebem.

Člověk krve, vlast­ním jménem Jan Sen­ft, je bás­ník a pís­ničkář ze Stříbrné Skalice. Jeho pís­ně se odehrá­va­jí v nejistém čase, přesto však rezonu­jí s každým prožíváním v dnešní i zítře­jší době. Ve svých mag­icko-folkových sklad­bách bás­ní o své rod­né kra­jině kolem Stříbrné Skalice ležící v Posáza­ví i dalších ponurých a poloza­pomenutých místech napříč Českem.