kk_obecna_modra

Patta World Tour Prague by Footshop

11.30

Leg­endární Pat­ta crew při­jíždí do Prahy!

Potkej se s celou crew v naší prode­jně na Příkopech a pořiď si exk­luzivní trič­ka Pat­ta Prague! Máme vel­mi omezený počet kusů, pouze na prode­jně, first come first serve, tak při­jď včas. Večer se zas­tav na drink a na promítání doku­men­tu Pat­ta for Liffe” do Kasárny Kar­lín. Tam si pak uži­ješ skvělou pár­ty, na které bude hrát DJ Edson, zak­la­da­tel Pat­ty. Po nabitém pátku můžeš svý­mu tělu dát trochu detox a při­dat se ke komu­nit­ní­mu běhu s Pat­ta & Foot­shop crew. 

Celý line-up eventu:

Pátek 15.9.
11.30 – 12.15 – Meet & Greet + Pat­ta Prague Tees Instore drop 
18.00 – 19.15 – Free Screen­ing of Pat­ta For Life” Doc­u­men­tary @Kasarna Karlin 
19.15 – 19.35 – Pan­nel talk + Q&A
19.30 – 01.00 – Par­ty feat. Dj Edson (Pat­ta Founder), sup­port by Jef­fol­o­gy & Brook Tran

Sob­o­ta 16.9.
09.30 – 10.45 – Pat­ta & Foot­shop Com­mu­ni­ty Run (10km) — start/​end @Footshop Prikopy Store 
10.30 – 12.00 – post run Cof­fee Pop-up and hang­out at the store