Star Wars

Future Gate 2023 Warm Up – STAR WARS VI.

17.30

Letos oslaví fes­ti­val sci-fi filmů Future Gate jubile­jních 10 let a předtím, než fes­ti­val vypukne, vás zve na témat­ick­ou pro­jek­ci ve velkém stylu!Ještě než se objevila epi­zo­da 1 nebo nová trilo­gie z roku 2015, tak v roce 1983 proběh­lo kinem doslo­va hvězd­né šílenství.

Na stříbrná plát­na dorazi­ly Hvězd­né války: Epi­zo­da VI — Návrat Jediů a my se tak konečně měli dozvědět, jak dopadne finál­ní souboj mezi tem­nou a svět­lou stra­nou síly!

Han Solo je zmr­zlý v kar­boni­tu, Impéri­um má na dosah ruky zničení celé rebe­lie a Luke konečně zjis­til, kdo je jeho pravý otec. Přidá se Luke Sky­walk­er k císaři? Vydaří se plán povstal­ců a zničí štít Hvězdy smr­ti dřív, než zažehne svůj paprsek smr­ti? To vše se dozvíte v Kasárnách Kar­lín 16.9. od 20:00. A aby­chom ten­to skvělý fil­mový počin, který se před 40 lety objevil v kinech, řád­ně oslav­ili, tak jsme si pro vás připrav­ili skutečně bohatý program!

– Témat­ický pub kvíz o skvělé ceny
– Setkání s cos­play­ery z The Rebel Legion — Lion Base a Czech Gar­ri­son 501st Legion
– Fil­mová pro­jekce pod širým nebem (v pří­padě špat­ného počasí suchá vari­anta zajištěna)
– After par­ty s hudeb­ním programem

Ať vás síla provází!

Kasárna Karlín mapa letní kino