Přišla v noci

Přišla v noci – předpremiéra za účasti autorů

20.30

Přišla v noci – před­premiéra za účasti autorů Jan Vej­nar, Tomáš Pavlíček — Česko — 2023 — 85 min — česky

Když si pár třicát­níků pustí přes práh matku jed­no­ho z nich, netuší, že se právě ocitl v komorním očist­ci. Pok­lid­ný živ­ot se poma­lu mění v chaotické trosky. Pěstěná šedesát­nice Valerie je ener­gická diva, která si krok za krokem pod­maňu­je nejen pros­tor bytu, ale i mysl jeho oby­va­tel. Plíživá domácí invaze nabírá na síle, jis­to­ty se otřásají, hran­ice soukromí bortí. Mají matky a tchýně vždy­cky prav­du? Mys­lí to s námi dobře? A nej­sou někdy právě pro­to těmi největší­mi monstry? Film Přišla v noci Tomáše Pavlíč­ka a Jana Vej­nara na tenké hraně černého humoru a home inva­sion hororu rozvíjí situaci, kter­ou v různých obměnách zažil každý z nás. (Art­cam Films)